Groei met PIT - Project- en interimmanagement in de tuinbouw Groei met PIT - Project- en interimmanagement in de tuinbouw Groei met PIT - Project- en interimmanagement in de tuinbouw Groei met PIT - Project- en interimmanagement in de tuinbouw Groei met PIT - Project- en interimmanagement in de tuinbouw

Groei met PIT

Project- en Interimmanagement in de Tuinbouw

Groei met PIT is het bedrijfskundig adviesbureau van Rob van Ruiten. PIT staat voor Projectmanagement & Interim- management in de Tuinbouw. Groei met PIT richt zich met haar dienstverlening op kwekerijen, handelsbedrijven en dienstverlenende bedrijven in de tuinbouw.

Over Groei met PIT

Groei met PIT helpt bedrijven 'groeien'. De expertise ligt op het inrichten, ontwikkelen en begeleiden van veranderingen van organisatie, processen en producten/diensten.

Een planmatige aanpak met kennis en aandacht voor medewerkers, samenwerking, klantgerichtheid, efficiency en kwaliteit vormen de basis voor Groei met PIT. Groei met PIT werkt daarbij samen met diverse adviesbedrijven in de sector. Ieder met haar eigen expertise, zodat er voor opdrachtgevers het beste resultaat wordt behaald.

Groei met PIT kent de sector van binnenuit, is actueel op de hoogte van ontwikkelingen en trends die hierin gaande zijn, spreekt de taal en is betrokken. Groei met PIT is met Passie In Toekomstgericht denken! Wilt u meer grip op uw organisatie? Ziet u kansen in de markt? Wilt u de klanttevredenheid verbeteren? Zoekt u samenwerking? Groei met PIT zet met u een plan op en is uw Partner In Toepassing. Projectmatige aanpak, Passie in meedenken en Partnership in uitvoering zijn de kernwaarden van adviesbureau Groei met PIT.

Expertise en diensten

Groei met PIT verricht Projectmanagement & Interimmanagement in de Tuinbouw. Als expertisegebieden kent Groei met PIT de volgende diensten:

Interimmanagement

Interimmanagement

U krijgt te maken met langdurige afwezigheid van een van uw medewerkers of bent zelf even uitgeschakeld of wilt u uw aandacht vol aan andere zaken kunnen geven? In het bedrijf ontbreekt het op korte termijn aan specifieke kennis om een kans te pakken of een probleem op te lossen? Krijgt uw bedrijf in de nabije toekomst te maken met het opzetten van een nieuwe organisatie na een fusie of afslanking?

Dit kunnen momenten zijn dat het zinvol is om een interimmanager in te zetten. Groei met PIT bekijkt met u in een intakegesprek de achtergrond van het vraagstuk waar u voor staat en zorgt voor een goede match van benodigde capaciteit en vastgestelde behoefte. In overleg wordt de duur en het eindresultaat van de opdracht vastgesteld. Groei met PIT is bij interimmanagement zelf sterk in organisatie- & procesaansturing en individuele coaching.

Interesse in deze dienst?

Neem contact op
Projectmanagement

Projectmanagement

Kleine veranderingen gaan mee in het reguliere bedrijfsproces. Worden de veranderingen groter in aantallen, tijd en/of verschillende locaties, dan is een project veelal een betere aanpak om tot de gewenste eindresultaten te komen. Bij elk project hoort projectmanagement om ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt. Groei met PIT heeft ervaring in het opzetten, begeleiden en tijdig volgens afspraken opleveren van de projectresultaten.

Interesse in deze dienst?

Neem contact op
Haalbaarheidsonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek

Ziet u kansen in de markt en heeft u een idee, maar weet u niet hoe. Is uw idee rendabel te maken? Zijn er alternatieven die beter scoren? Voldoet het idee aan de externe eisen en wetgeving? Is gedeeltelijke externe financiering/subsidiering van innovatie mogelijk? Allemaal antwoorden die onderdeel uit (kunnen) maken van een haalbaarheidsonderzoek. Groei met PIT werkt uw idee concreet uit, zet alternatieven op een rij, analyseert de gevolgen en trekt conclusies op basis waarvan u uw keuzes kunt maken.

Interesse in deze dienst?

Neem contact op
Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

In veel bedrijven is de organisatie meegegroeid met de ontwikkeling van het bedrijf, maar missen toch bepaalde vaardigheden. Welke veranderingen staan uw bedrijf nog meer te wachten en is uw organisatie daar klaar voor? Beschikt u over de juiste expertise en kennis? Is de taakverdeling helder en zijn verantwoordelijkheden goed afgesproken? Hoe voorkomt u bedrijfsrisico’s bij plotseling vertrek of uitvallen van belangrijke medewerkers? Om dit soort vragen te beantwoorden biedt Groei met PIT dienstverlening aan. Beoordeling van bestaande situatie, aangeven van verbeterpunten, maar ook het uitwerken van functiebeschrijvingen en beoordelingssystematieken kunnen hier onderdeel van uitmaken.

Interesse in deze dienst?

Neem contact op
Procesverbetering

Procesverbetering

Krijgt U vaker klachten van klanten over uw product of dienst? Heeft u toename van storingen of uitval in uw proces? Via procesverbetering zoekt Groei met PIT samen met U naar de oorzaken hiervan en ontwikkelt en implementeert een verbeterplan. De resultaten zijn meer continuïteit in uw productie, waarbij keuzes in maatwerkmogelijkheden, kwaliteitsniveau en vereiste klanttevredenheid in de aanpak voorbijkomen. Uw grip op uw product of dienst verbetert en U maakt keuzes in de positionering van uw product in de markt.

Interesse in deze dienst?

Neem contact op
Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole

Wilt u optimale en aantoonbare checks op uw productkwaliteit? Heeft u verschil van mening over de kwaliteit van een levering met uw leverancier of uw klant? Groei met PIT verzorgt kwaliteitsrapportages en kan als intermediair optreden in die situaties.

Interesse in deze dienst?

Neem contact op
Managementinformatie

Managementinformatie / rapportage

Inzicht in bedrijfsontwikkelingen via goede, tijdige rapportage en dit omzetten in toepasbare managementinformatie is essentieel bij de aansturing van bedrijven en onderdelen daarvan. Geen grote cijferbrij, maar doelgerichte en eenvoudige overzichten met heldere indicatoren. Bij veel bedrijven ontbreekt het inzicht of wordt heel veel op gevoel gedaan. Financiële resultaten, gekoppeld aan kwaliteitsindicatoren, productiviteit, ziekteverzuim of juist een rapportage gericht op klantgedrag kunnen allen onderdeel uitmaken van uw dashboard. Groei met PIT heeft de ervaring en toegang tot rapportagetools waarmee U, naast het gevoel, ook een beperkte set van informatie heeft om uw bedrijf aan te sturen. Groei met PIT helpt U bij analyse van benodigde informatie en de ontwikkeling van uw rapportage.

Interesse in deze dienst?

Neem contact op
Wie is Groei met pit?

Wie is Groei met pit?

Groei met PIT is het bedrijfskundig adviesbureau van Rob van Ruiten. Ruim 25 jaar werkzaam in de tuinbouwsector en daarvoor al een jaar of 20 er in opgegroeid. Ik heb zelf ervaring in proces- en accountmanagement, kwaliteitsdienstverlening, marktinformatie en marketingservices, projectmanagement en het aansturen van veranderingstrajecten. In mijn netwerk heb ik contact met adviesbedrijven met andere expertises, zodat kwaliteit in de uitvoering geborgd is.

De tuinbouw is een prachtige sector. Altijd in beweging. Met steeds meer internationale bedrijven. Klein en groot. Vaak zeer innovatief, soms juist traditioneel. Bulk of juist niche. De complete verzameling van deze bedrijven houdt het cluster sterk is mijn mening. Niet gek dat hier mijn passie ligt!

Samenwerking, veranderen, kwaliteit- en klantgerichtheid zijn de continue aandachtspunten in de uitvoering van mijn werkzaamheden. Door een open, gedreven en resultaatgerichte aanpak vindt u in mij een betrouwbare businesspartner.

Contact

Rob van Ruiten - Groei met PIT

Groei met PIT

Rob van Ruiten
Burgemeester Vostersstraat 62
2377 XH Oude Wetering

Telefoon
06 - 206 011 99
E-mail
info@groeimetpit.nl

Voeg mij toe op Linkedin

K.v.K.
64878252
Btw-nummer
NL175168209B01

Download algemene voorwaarden